Kallelse – Årsstämman 2020

Medlemmarna i Brf Grängeshus kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning. Det kommer INTE att vara möjligt att närvara fysiskt vid stämman. Se mer information i kallelsen.

Dagordning: Enligt stadgarna § 59
När: Inlämnad poströst senast tisdag 9 juni 2020 kl 18.00

Kallelse, förslag från styrelsen och blankett för poströstning har delats ut till alla medlemmar. Du hittar även alla handlingar här:

Kallelse
Förslag 1 från styrelsen
Förslag 2 från styrelsen
Blankett för poströstning

FRÅGOR? Har du frågor till styrelsens förslag? Lämna din fråga som en kommentar här på sidan, så svarar vi så snart vi kan. Klicka ”KOMMENTARER” ovanför (under överskriften, till höger om datumet).

Att tänka på:

  • När du lämnar en fråga (kommentar) måste du fylla i fälten för namn och e-postadress (e-postadressen publiceras inte).
  • Din fråga kommer vara synlig för alla. På samma sätt är vårt svar synligt för alla.

Information om byte av tappvattenledningar och elstammar

Här hittar du informationsblad angående planerat byte av tappvatten och elstammar. Informationsbladet har också delats ut i alla brevlådor.

FRÅGOR: Har du frågor eller synpunkter? Det går bra att lämna dessa här på hemsidan, så svarar vi så snart vi kan. Klicka på ”KOMMENTARER” ovanför (under överskriften, till höger om datumet).

Att tänka på:

  • När du lämnar en fråga (kommentar) måste du fylla i fälten för namn och e-postadress (e-postadressen publiceras inte).
  • Din fråga kommer vara synlig för alla. På samma sätt är vårt svar synligt för alla.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen är klar och kan hittas här Årsredovisning 2019. Den har också delats ut i alla brevlådor tillsammans med information angående årsstämman.

Undrar du något? Har du frågor till siffror eller annat i årsredovisningen? Lämna din fråga som en kommentar här på sidan, så svarar vi så snart vi kan. Klicka ”KOMMENTARER” ovanför (under överskriften, till höger om datumet).

Att tänka på:

  • När du lämnar en fråga (kommentar) måste du fylla i fälten för namn och e-postadress (e-postadressen publiceras inte).
  • Din fråga kommer vara synlig för alla. På samma sätt är vårt svar synligt för alla.