Kallelse årstämma

Medlemmarna i Brf Grängeshus kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning.

Dagordning: Enligt stadgarna § 59
När: Inlämnad poströst senast tisdag 25 maj 2021 kl 18.00

Kallelsen och blankett till poströstning har delats ut i alla postboxar 10 maj 2021. Kallelsen kan även laddas ned i pdf-format HÄR