Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag 8 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Dagordning § 22 i stadgarna

s) Av styrelsen hänskjutna frågor

Stadgeändring
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1.

Ändring av stadgarna kräver två stämmobeslut. Detta är det andra stämmobeslut. Föreslagna stadgar antogs vid förra årsstämma 2017-05-11.

Föreslagna stadgar: Förslag stadgar Brf Grängeshus 2017

Välkomna!

Styrelsen

Frågor till styrelsen/föreningen

Styrelsen träffas sista torsdagen i varje månad. Har du frågor eller förslag till styrelsen, eller vill du bara hälsa på? Du är välkommen innan mötet i styrelserummet i källaren mellan 18:30 – 19:00. Det går också bra att mejla förslag eller frågor till brfgrangeshus@gmail.com eller kommentera på denna post.

Följande kvällar kan du träffa styrelsen 2018

25 januari 18:30
22 februari 18:30
29 mars 18:30
26 april 18:30