ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande,

Uthyrningstid

Det vanligaste är att man får hyra ut periodvis, i sex månader eller ett år. Detta kan sedan förlängas. Normalt accepteras högst två år.  Exempel på skäl att få hyra ut din lägenhet kan vara att du ska studera eller arbeta på annan ort, provsamboende eller sjukdom.

Styrelsen måste lämna tillstånd till andrahandsuthyrning

När du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas till styrelsen i god tid. Det är styrelsen i föreningen som lämnar tillstånd till uthyrningen.

Otillåten andrahandsuthyrning

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Avgift

Föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning, förutsatt att det finns skrivet i föreningens stadgar. Avgiften per år får högst uppgå till tio procent av prisbasbeloppet.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelser enligt stadgarna §18. Avgiften per år är 10% av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas  avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Mer information och blanketter

Läs mer om riktlinjer för andrahandsuthyrning här.

Blankett för ansökan för tillstånd hittar du här. Kom ihåg att lämna blanketten till Styrelsen antigen via mail brfgrangeshus@gmail.com eller i brevlådan i källaren.