OM BRF GRÄNGESHUS

Om föreningen
Bostadsrättsföreningen Grängeshus finns på Lönngatan 60, 21449, Malmö. Föreningen består av 55 lägenheter, 2 lokaler och ett källarlokal med adresserna Lönngatan 60 A-E. Riksbyggen sköter den ekonomiska förvaltningen, jour, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, städ, SBA och vårt gemensam el. Föreningen gjorde en besiktning av samtliga lägenheter (statuskontroll) under hösten  2017. Fastigheten är från 1945. Tomten är friköpt.

Grinden, taggar och porttelefon
Det finns två grindar in till fastigheten. Bägge kräver kod för att komma in. Har du glömt koden? Fråga din granne eller skicka ett e-mail till styrelsen på brfgrangeshus@gmail.com.

Alla boende ska ha taggar för att komma in i fastigheten samt nere till källaren och för att boka tvätttider. Tappar man bort sin tagg och vill ha en ny kostar det 350 kronor/st. Den avgiften läggs på din månadsavgift. Extra taggar förutom de man redan fått (2 styck) kostar 350 kronor/st.

Vid entrén sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare ringer upp dig för att bli insläppta. För att kunna utnyttja porttelefonen behöver ditt telefonnummer programmeras in. Du kan fritt välja fasta eller mobila svenska nummer. När det ringer svarar du på telefonen och trycker på siffran 5, då öppnas låset. Om du vill ändra telefonnumret kontakta styrelsen på brfgrangeshus@gmail.com.

Postbox
Boende får sina brev till sina postboxar. Det krävs nyckel för att öppna dem och alla bostadsrättshavare har fått 2 nycklar. Tyvärr går det inte att få nya nycklar till dessa. Tappar man bort sina nycklar och vill ha nya kostar det 1000 kronor och det läggs på månadsavgiften. Låskolven måste bytas och de är dyra och det krävs arbete för att byte dem.

TV och Internet
TV ansluten till kabelnät. Leverantör: Com Hem. Com Hems grundabonnemang ingår i månadsavgiften. Vill du ha fler kanaler kan avtal tecknas direkt med Com Hem. www.comhem.se

Bredband, Leverantör: Com Hem. Ingår ej i månadsavgiften, avtal tecknas direkt med Com Hem. www.comhem.se

Det går också bra at få bredband via telejacket hos Telia, Telenor, Tele2 osv.

Gemensam El
I vår förening tillämpas gemensam el med undermätning. Detta innebär att det är föreningen som köper in all el till lägenheterna och att förbrukningen för respektive lägenhet görs genom undermätare, vilket är helt vanliga elmätare som ersatt de gamla mätarna.

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på månadsavin som skickas ut av Riksbyggen. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna kommer ingen förbrukning att debiteras, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får tre månader utan något debitering på avierna.

Gemensamma och tillhörande utrymmen
Det finns två stycken cykelförråd i källaren, ett soprum och ett barnvagnsrum på gården, och två tvättstugor med torkrum i källaren. För att få tillgång till barvagnsrummet för att förvara er barnvagn vänligen skicka föreningen ett e-mail på brfgrangeshus@gmail.com med ert namn och lägenhetsnummer.

Varje lägenhet har ett källarförråd och ett vindsförråd. Var uppmärksam på numret! Numret till dina förråd är inte nödvändigtvis detsamma som ditt lägenhetsnummer. En översikt över vilka förråd som tillhör vilka lägenheter finns tillgänglig i källaren och på vinden.

Tvättstugor
Bokning av tvättid görs genom elektronisk bokning nere i källaren. Bokningen sker genom er tagg. Tvätta och torka går att göra mellan 07.00-22.00 och varje pass är 3h lång.

Innergård
Det finns en gemensam inhägnad innergård med tillhörande utomhusmöbler och grill. Vill du låna grillen kan du boka den genom styrelsen, mejla till brfgrangeshus@gmail.com.

Parkering
Föreningen har inga egna parkeringsplatser, boendeparkering finns i området. Läs mer på Malmö stads hemsida.

Försäkring
Brf Grängeshus har en försäkring för fastigheten genom Riksbyggen/Folksam och i den försäkringen ingår bostadsrättstillägget. Den behöver alltså boende inte köpa till. Däremot är det viktigt att varje boende har en egen hemförsäkring.

Renoveringar

2020 (PLANERAT)
Q1/Q2: Byte av tappvatten- och elledningar (från källare och upp i lägenheter).
OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

2019
Relining (Tubus System) av bottenavlopp utfört. Samtliga rensluckor i stammar utbytt. Råttstopp installerad.
Ny elcentral källare (i pannrummet).

2018
Byte av 1 st tvättmaskin

2017
Norra Grängesbergsgatan: Byte av staket, renovering av källartrappor
Statuskontroll alla lägenheter

2016
Avloppsspolning utfört

2015
Byte av 1 st tvättmaskin
SBA:  Brandlarm och brandsläckningsutrustning installerat i källaren.

2013
Statuskontroll alla lägenheter
Utomhus: Kantsten och nya växter

2012
Trapporna och källaren målades
Ny belysning med rörelsesensorer i trapporna och källaren
Radiatorer justerades enligt EB metoden
Tagg-system och porttelefon infördes

2011
Renovering torkrum

2009
Relining av vertikala avloppsstammar och stick (Tubus System).

2007
Spolning 54′

2006
Gårdsplattor

2005
Elstammar (inte alla lägenheter)

2003
Högtrycksspolning 47′

2002
Ny värmeväxlare

2001
Tvättstugor totalrenoverades
Taggsystem vid grindarna
Staket runt kvarteret
Källaren målades

2000
Avloppsspolning utfört
Bredband via kabel

1998
Bytt utvändig fönsterram lgh.

1997
Reparation yttertak
Nya lås till grindarna

1996
Fotograferat taket

1994
Kallvattenstammar byttes

1993
Statuskontroll utfördes för alla lägenheter
Kallvattenrör bytts i 8 lgh.

1992
Nya ventiler, vatten led. I källaren
Målning

1990
Kabeltv
Nya källardörrar

1988
Målning av tvättstugor, torkrum

1987
Kodlås

1985
Målning, utv.
Nytt soprum

1983
Ny radioantenn, TV-reparerad

1982
Tak: reparerat

1981
Ny DK-antenn

1978
Ny energifasad