STYRELSEN

Styrelse och en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse enligt juridiska krav. Saknas det en upplöses föreningen och det kan bli väldigt kostsamt för alla boende och det finns stor risk att bostadsrätterna förvandlas till hyresrätter och boende kan förlora en hel del pengar. Därför är det väldigt viktigt att det finns en styrelse i föreningen.

Föreningen tillsätts varje år genom ett årsmöte. Där röstar medlemmar in en ny styrelse som har rätt att styra för ett år. Mer information om styrelsen i en bostadsrättsförening kan ni hitta hos Bolagsverket här.

Nuvarande Styrelse (2024/2025)

Styrelsen består av följande medlemmar:

Tomas Wallin – Ordförande

Jesus Rivera – Vice Ordförande

Richard Schyrman – Ledamot

Mikael Svensson – Ledamot

Hilma Olsson – Suppleant

Kontakta styrelsen enklast genom e-post brfgrangeshus@gmail.com. Tänk på att alla i styrelsen jobbar under dagtid och ibland på kvällen, därför kan vi inte garantera snabbt svar men vi svarar så fort vi kan.

Kom ihåg: Felanmälan och akuta ärenden ska rapporteras till Riksbyggen: Felanmälan

Styrelsemöten

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Har du frågor eller förslag till styrelsen är du välkommen att kontakta oss.