KÖPA ELLER SÄLJA BOSTADSRÄTT

Viktig information för dig som är intresserad av att köpa eller sälja finns nedan och även under flikarna Dokument och Om Brf Grängeshus. Där hittar du information om våra stadgar, ekonomisk redovisning och allmänt om föreningen som kan vara bra att veta och förmedla till din mäklare och köpare. Skulle du mot förmodan ha ytterligare frågor vänliga skicka ett e-mail till brfgrangeshus@gmail.com.

Allmänt om överlåtelse

Du som säljare svarar själv för att alla uppgifer om bostadsrättens underhåll med mera är korrekta. Notera att föreningen inte har någon regelmässig besiktning/syn av lägenheten vid en försäljning. Detta skulle kunna uppfattas som om föreningen på något sätt skulle garantera lägenhetens skick, vilket vi inte gör. Vår förvaltare (Riksbyggen) kan bistå med besiktning till en extra kostnad och det är upp till säljaren och köparen att komma överens om vem som ska betala.

Du som funderar på att köpa en bostadsrätt i Brf Grängeshus råder vi att noggrant undersöka lägenheten. Eventuellt dolda fel som en noggrann köpare borde ha upptäckt kan du inte kräva ersättning av säljaren för. Föreningen går inte heller in och ersätter eventuellt eftersatt underhåll i de delar som ligger på bostadsrätthavarens ansvar.

Senaste renoveringar

Du hittar information om renoveringar på fliken Om Brf Grängeshus.

Delat ägande

Vi accepterar delat ägande. Minsta andel: 20%.

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift enligt stadgarna § 18. Avgiften betalas av den förvärvande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten för överlåtelsen.

Överlåtelse och kontrakt

Alla överlåtelser och kontrakt skickas till Riksbyggen då de är vår förvaltare. Överlåtelseavtal, ansökan om medlemskap m.m. finns på Riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se.

Historik årsavgifter

2021 +2,5% grundavgift
2020 +8% grundavgift
2019 +8% grundavgift
2018 +3,5% grundavgift
2017 +2% grundavgift
2016 +1,5% grundavgift
2015 +3% grundavgift
2014 +8% grundavgift
2013 +15% grundavgift bostäder, 200% grundavgift lokal, 25% hyra lokal
2012 +20% bränsleavgift
2011 +2% grundavgift
2010 +4% grundavgift, 3% bränsleavgift
2009 +6,7% grundavgift
2008 +2% totalavgiften