KÖPA ELLER SÄLJA BOSTADSRÄTT

Viktig information för dig som är intresserad av att köpa eller sälja finns under flikarna Dokument och Om Brf Grängeshus. Där hittar du information om våra stadgar, ekonomisk redovisning och allmänt om föreningen som kan vara bra att veta och förmedla till din mäklare och köpare. Skulle du mot förmodan ha ytterligare frågor vänliga skicka ett e-mail till brfgrangeshus@gmail.com.

Notera att föreningen inte har någon regelmässig besiktning av lägenheten vid en försäljning. Tilsammans med Riksbyggen kan bistå med detta till en extra kostnad och det är upp till säljaren och köparen att komma överens om vem som ska betala. Dock rekommenderar föreningen att köparen alltid gör en besiktning av värme, vatten och ledningar, särskilt i badrum, för att säkerställa att allt är regelmässigt för att inte råka ut för oväntade kostnader efter inflyttning.

Senaste renoveringar

Du hittar information om renoveringar på fliken Om Brf Grängeshus.

Avgift

Historik årsavgifter
2019 8% grundavgift
2018 3,5% grundavgift
2017 2% grundavgift
2016 1,5% grundavgift
2015 3% grundavgift
2014 8% grundavgift
2013 15% grundavgift bostäder, 200% grundavgift lokal, 25% hyra lokal
2012 20% bränsleavgift
2011 2% grundavgift
2010 4% grundavgift, 3% bränsleavgift
2009 6,7% grundavgift
2008 2% totalavgiften

Delat ägande

Vi accepterar delat ägande. Minsta andel: 20%.

Överlåtelse och kontrakt

Alla överlåtelser och kontrakt skickas direkt till Riksbyggen då de är vår förvaltare. Överlåtelseavtal, ansökan om medlemskap m.m. finns på Riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se.