Relining av bottenavlopp

Måndagen 9/9 börjar arbetet med avloppsrören i källaren. Arbetet utförs av Tubus System. Vi räknar med att dessa arbeten pågår september ut och en liten bit in i oktober. Boende kommer inte att beröras i någon större utsträckning, det kommer dock att förekomma störande ljud från våra arbeten under vissa tider.

Alla avlopp kommer att kopplas om ner i provisorikt utställda pumpstationer och det är extra viktigt att man inte spolar ner saker i avloppen som inte hör hemma där t.ex. textiler, bindor, tamponger, hushållspapper, kattsand eller dylikt, då stannar våra pumpar och detta medför stora problem med tillhörande kostnader.

Framkomlighet och så kommer att vara begränsad i källaren, vi ber er därför att inte vistas där om ni absolut inte behöver.

Ansvarig uppdragsledare på plats:
Emil Svensson. Tel. 0761-155919

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag 8 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Dagordning § 22 i stadgarna

s) Av styrelsen hänskjutna frågor

Stadgeändring
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1.

Ändring av stadgarna kräver två stämmobeslut. Detta är det andra stämmobeslut. Föreslagna stadgar antogs vid förra årsstämma 2017-05-11.

Föreslagna stadgar: Förslag stadgar Brf Grängeshus 2017

Välkomna!

Styrelsen