Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag 8 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Dagordning § 22 i stadgarna

s) Av styrelsen hänskjutna frågor

Stadgeändring
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1.

Ändring av stadgarna kräver två stämmobeslut. Detta är det andra stämmobeslut. Föreslagna stadgar antogs vid förra årsstämma 2017-05-11.

Föreslagna stadgar: Förslag stadgar Brf Grängeshus 2017

Välkomna!

Styrelsen

Frågor till styrelsen/föreningen

Styrelsen träffas sista torsdagen i varje månad. Har du frågor eller förslag till styrelsen, eller vill du bara hälsa på? Du är välkommen innan mötet i styrelserummet i källaren mellan 18:30 – 19:00. Det går också bra att mejla förslag eller frågor till brfgrangeshus@gmail.com eller kommentera på denna post.

Följande kvällar kan du träffa styrelsen 2018

25 januari 18:30
22 februari 18:30
29 mars 18:30
26 april 18:30

 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Torsdag 11 maj 2017
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Välkomna att delta i detta årets stämma. Vi hoppas att så många som möjligt av er boende/medlemmar dyker upp för att bland annat ta del av styrelsens arbete och bostadsrättsföreningen ekonomi. Ju fler närvarande desto större inflytande får ni som medlemmar.

Vi går igenom årsredovisningen (kommer att tillhandahållas inom kort) och det kommer att tas beslut bland annat angående styrelsemedlemmar, arvode för styrelsen och ett par ändringar i stadgarna. Efter årsstämman är avslutad finns det möjlighet för er boende att ställa frågor till styrelsen.

Är DU intresserad av att gå med som ledamot eller suppleant i styrelsen? Hör av dig om frågor gällande detta till brfgrangeshus@gmail.com.

Vi ses!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Grängeshus