Höstens aktiviteter

Styrelsen kommer under hösten att titta närmare på följande aktiviteter

  • SBA – systematiskt brandskydd. Vi har idag fått offert från en leverantör att införa SBA. Det gäller främst att installera brandvarnare i källaren, skyltar för nödutgång och även brandsläckare.
  • Avloppsrensning. Vi kommer tittare närmare på att få in en leverantör som rensar avloppen för oss. Detta kommer ske till vintern eller början på nästa år.
  • Byte av papperskorgar. Idag kan skräp som finns i de papperskorgar som är på gården flyga ut när det blåser hårt. Det ser inte bra ut och ger en dålig bild av gården. Vi ska se om vi kan byta dem mot korgar som har lock .

Ny styrelse

Hej alla medlemmar i Brf Grängeshus!

Nu börjar sommaren ta slut och det är dags för styrelsen att börja träffas och ha sina möten. Vi hade ett årsmöte för hela föreningen i slutet av maj och då valdes en ny styrelse för 2015/2016 och denna består av:

Souciance Eqdam Rashti – Ordförande

Mikael Calner – Vice Ordförande

Jogvan Lindenskov- Ledamot

Mim Kramar – Ledamot

Suppleant: Donya Mashaallahpoor

Suppleant: Måns Johansson Ruder

Vill ni komma i kontakt med styrelsen så skicka gärna ett e-mail till brfgrangeshus@gmail.com eller slå oss en signal på 0702515052.