Cyklar

Alla cyklar kommer at märkas med rött/vitt plastband måndagen den 19 september 2016, och efter 3 veckor, måndagen den 10 oktober, kommer de cyklar som fortfarande har kvar vår märkning att omhändertas av föreningen i 3 månader därefter kastas.

All bicycles will be marked with red/white plastic straps on Monday September 19. After 3 weeks, on Monday October 10, all bicycles with plastic straps still remaining, will be collected and stored for 3 months. Afterwards they will be disposed of.