Information om byte av tappvattenledningar och elstammar

Här hittar du informationsblad angående planerat byte av tappvatten och elstammar. Informationsbladet har också delats ut i alla brevlådor.

FRÅGOR: Har du frågor eller synpunkter? Det går bra att lämna dessa här på hemsidan, så svarar vi så snart vi kan. Klicka på ”KOMMENTARER” ovanför (under överskriften, till höger om datumet).

Att tänka på:

  • När du lämnar en fråga (kommentar) måste du fylla i fälten för namn och e-postadress (e-postadressen publiceras inte).
  • Din fråga kommer vara synlig för alla. På samma sätt är vårt svar synligt för alla.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen är klar och kan hittas här Årsredovisning 2019. Den har också delats ut i alla brevlådor tillsammans med information angående årsstämman.

Undrar du något? Har du frågor till siffror eller annat i årsredovisningen? Lämna din fråga som en kommentar här på sidan, så svarar vi så snart vi kan. Klicka ”KOMMENTARER” ovanför (under överskriften, till höger om datumet).

Att tänka på:

  • När du lämnar en fråga (kommentar) måste du fylla i fälten för namn och e-postadress (e-postadressen publiceras inte).
  • Din fråga kommer vara synlig för alla. På samma sätt är vårt svar synligt för alla.

Relining av bottenavlopp

Måndagen 9/9 börjar arbetet med avloppsrören i källaren. Arbetet utförs av Tubus System. Vi räknar med att dessa arbeten pågår september ut och en liten bit in i oktober. Boende kommer inte att beröras i någon större utsträckning, det kommer dock att förekomma störande ljud från våra arbeten under vissa tider.

Alla avlopp kommer att kopplas om ner i provisorikt utställda pumpstationer och det är extra viktigt att man inte spolar ner saker i avloppen som inte hör hemma där t.ex. textiler, bindor, tamponger, hushållspapper, kattsand eller dylikt, då stannar våra pumpar och detta medför stora problem med tillhörande kostnader.

Framkomlighet och så kommer att vara begränsad i källaren, vi ber er därför att inte vistas där om ni absolut inte behöver.

Ansvarig uppdragsledare på plats:
Emil Svensson. Tel. 0761-155919

Avgift för andrahandsupplåtelse

Från och med 2019 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsupplåtelse enligt stadgarna §18. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp, för 2019 är det 4650 kr årligen.

Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.