Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag 8 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Dagordning § 22 i stadgarna

s) Av styrelsen hänskjutna frågor

Stadgeändring
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1.

Ändring av stadgarna kräver två stämmobeslut. Detta är det andra stämmobeslut. Föreslagna stadgar antogs vid förra årsstämma 2017-05-11.

Föreslagna stadgar: Förslag stadgar Brf Grängeshus 2017

Välkomna!

Styrelsen

Frågor till styrelsen/föreningen

Styrelsen träffas sista torsdagen i varje månad. Har du frågor eller förslag till styrelsen, eller vill du bara hälsa på? Du är välkommen innan mötet i styrelserummet i källaren mellan 18:30 – 19:00. Det går också bra att mejla förslag eller frågor till brfgrangeshus@gmail.com eller kommentera på denna post.

Följande kvällar kan du träffa styrelsen 2018

25 januari 18:30
22 februari 18:30
29 mars 18:30
26 april 18:30

 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Torsdag 11 maj 2017
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Välkomna att delta i detta årets stämma. Vi hoppas att så många som möjligt av er boende/medlemmar dyker upp för att bland annat ta del av styrelsens arbete och bostadsrättsföreningen ekonomi. Ju fler närvarande desto större inflytande får ni som medlemmar.

Vi går igenom årsredovisningen (kommer att tillhandahållas inom kort) och det kommer att tas beslut bland annat angående styrelsemedlemmar, arvode för styrelsen och ett par ändringar i stadgarna. Efter årsstämman är avslutad finns det möjlighet för er boende att ställa frågor till styrelsen.

Är DU intresserad av att gå med som ledamot eller suppleant i styrelsen? Hör av dig om frågor gällande detta till brfgrangeshus@gmail.com.

Vi ses!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Grängeshus

Container

En container kommer att vara uppställd under perioden 14/3 – 27/3. Passa på att rensa i källar- och vindsförråd.

VIKTIGT! Vänligen respektera att följande saker INTE får kastas. Allt missbruk kostar föreningen (dig!) onödiga extrautgifter.

  • Farligt avfall t.ex. olja, färg, limm, aceton, sprayflaskor, batterier
  • All elskrot t.ex. tv, datorer, kyl, frys, övriga vitvaror
  • Bildäck

För mer information om avfall i kategorierna ovan gå till www.sysav.se

A container for bulky waste will be available during the period 21/11 – 4/12. Take the opportunity to clear out your storage rooms.

IMPORTANT! Please respect that the following items may NOT be disposed of. Disregarding this will incur extra expenses for all of us.

  • Hazardous waste for ex. oil, paint, glue, acetone, spray bottles, batteries
  • Electrical waste for ex. TV’s, computers, fridges, freezers and other appliances
  • Car tires

For more information about waste in the categories above go to www.sysav.se

Cyklar

Alla cyklar kommer at märkas med rött/vitt plastband måndagen den 19 september 2016, och efter 3 veckor, måndagen den 10 oktober, kommer de cyklar som fortfarande har kvar vår märkning att omhändertas av föreningen i 3 månader därefter kastas.

All bicycles will be marked with red/white plastic straps on Monday September 19. After 3 weeks, on Monday October 10, all bicycles with plastic straps still remaining, will be collected and stored for 3 months. Afterwards they will be disposed of.

Ny styrelse 2016/2017

Hej alla medlemmar i Brf Grängeshus!

Vi hade årsmöte för hela föreningen i slutet av maj och då valdes en ny styrelse för 2016/2017 och denna består utav:

Jógvan Lindenskov – Ordförande

Mikael Calner – Vice Ordförande

Channe Espenhain – Ledamot

Mim Kramar – Suppleant

Vill ni komma i kontakt med styrelsen så skicka gärna ett e-mail till brfgrangeshus@gmail.com eller slå oss en signal på 070xxxxxxxx. Tänk på att alla i styrelsen jobbar under dagtid och ibland på kvällen, därför kan vi inte garantera snabbt svar. Lämna gärna ett meddelande så ringer vi tillbaka så fort vi kan.

Kom ihåg: Felanmälan och akuta ärenden ska rapporteras till Cymko / jouren  >> Felanmälan

I framtiden kommer vi att meddela när nästa styrelsemöte äger rum. Tanken är att boende en halvtimme innan mötet kan ställa frågor till styrelsen, komma med förslag och dylikt. Mer om detta efter sommaren.

Bra sommar!

Årsmöte

Hej alla boende i Brf Grängeshus!

Idag, klockan 18.30 är det årsmöte nere i styrelserummet. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Jenny från Riksbyggen kommer vara närvarande för att berätta om vår ekonomi. Vi kommer även passa på att välja en ny styrelse. Vi ses då!

Mvh,

Brf Grängeshus