Avgift för andrahandsupplåtelse

Från och med 2019 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsupplåtelse enligt stadgarna §18. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp, för 2019 är det 4650 kr årligen.

Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.