Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Torsdag 11 maj 2017
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Välkomna att delta i detta årets stämma. Vi hoppas att så många som möjligt av er boende/medlemmar dyker upp för att bland annat ta del av styrelsens arbete och bostadsrättsföreningen ekonomi. Ju fler närvarande desto större inflytande får ni som medlemmar.

Vi går igenom årsredovisningen (kommer att tillhandahållas inom kort) och det kommer att tas beslut bland annat angående styrelsemedlemmar, arvode för styrelsen och ett par ändringar i stadgarna. Efter årsstämman är avslutad finns det möjlighet för er boende att ställa frågor till styrelsen.

Är DU intresserad av att gå med som ledamot eller suppleant i styrelsen? Hör av dig om frågor gällande detta till brfgrangeshus@gmail.com.

Vi ses!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Grängeshus