Årsstämma

Medlemmarna i Brf Grängeshus kallas till ordinarie föreningsstämma
Dagordning: Enligt stadgarna § 59
När: Tisdag 18:e maj klockan 18.30
Plats: styrelserummet i källaren

Kallelsen har delats ut i alla postlådor och finns också i digitalt format här