Årsstämma

Medlemmarna i Brf Grängeshus kallas till ordinarie föreningsstämma
Dagordning: Enligt stadgarna § 59
När: Tisdag 18:e maj klockan 18.30
Plats: styrelserummet i källaren

Kallelsen har delats ut i alla postlådor och finns också i digitalt format här

Kallelse årstämma

Medlemmarna i Brf Grängeshus kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning.

Dagordning: Enligt stadgarna § 59
När: Inlämnad poströst senast tisdag 25 maj 2021 kl 18.00

Kallelsen och blankett till poströstning har delats ut i alla postboxar 10 maj 2021. Kallelsen kan även laddas ned i pdf-format HÄR

Gruppavtal med Comhem från 1 Oktober

Nytt gruppavtal med Comhem börjar gälla från 2020-10-01. Alla lägenheter får BREDBAND 100. Priset på 149 kr per månad debiteras tillsammans med månadsavgiften.

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta Comhems Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.

Infomationsblad från Comhem hittar du här. Informationsbladet har också delats ut i alla brevlådor.