Container

En container kommer att vara uppställd under perioden 14/3 – 27/3. Passa på att rensa i källar- och vindsförråd.

VIKTIGT! Vänligen respektera att följande saker INTE får kastas. Allt missbruk kostar föreningen (dig!) onödiga extrautgifter.

  • Farligt avfall t.ex. olja, färg, limm, aceton, sprayflaskor, batterier
  • All elskrot t.ex. tv, datorer, kyl, frys, övriga vitvaror
  • Bildäck

För mer information om avfall i kategorierna ovan gå till www.sysav.se

A container for bulky waste will be available during the period 21/11 – 4/12. Take the opportunity to clear out your storage rooms.

IMPORTANT! Please respect that the following items may NOT be disposed of. Disregarding this will incur extra expenses for all of us.

  • Hazardous waste for ex. oil, paint, glue, acetone, spray bottles, batteries
  • Electrical waste for ex. TV’s, computers, fridges, freezers and other appliances
  • Car tires

For more information about waste in the categories above go to www.sysav.se