Ny styrelsesammansättning

Hej alla medlemmar i Brf Grängeshus!

Ny styrelsesammansättning efter årsmöte i Maj. Styrelsen består utav:

Jógvan Lindenskov – Ordförande

Mikael Calner – Vice Ordförande

Channe Espenhain – Ledamot

Mim Kramar – Ledamot

Richard Schyrman – Suppleant