Ny styrelsesammansättning efter stämman 13 maj

Styrelsen består utav:
Jógvan Lindenskov – Ordförande
Tomas Wallin – Vice Ordförande
Emma Hübinette – Ledamot
Azra Selimovic – Ledamot
Channe Espenhain – Suppleant