Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Grängeshus

Datum: Måndag 13 maj 2019
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren
Dagordning: § 59 i stadgarna

Kallelsen har också delats ut i alla postboxar.

Årsstämman äger rum måndag 13 maj kl 18.30 i styrelserummet i källaren.  Årsredovisningen kommer att delas ut inom kort.

Välkomna!

Styrelsen