Styrelsesammansättning efter stämman 10 juni

Styrelsen består utav:
Jógvan Lindenskov – Ordförande
Tomas Wallin – Vice Ordförande
Azra Selimovic – Ledamot
Emma Hübinette – Ledamot
Channe Espenhain – Suppleant