Ny styrelsesammansättning efter extra stämma 11 december

 Styrelsen består utav:

  • Jógvan Lindenskov – Ordförande
  • Channe Espenhain – Vice Ordförande
  • Tomas Wallin – Ledamot
  • Emma Hübinette – Ledamot
  • Azra Selimovic – Suppleant