Höstens aktiviteter

Styrelsen kommer under hösten att titta närmare på följande aktiviteter

  • SBA – systematiskt brandskydd. Vi har idag fått offert från en leverantör att införa SBA. Det gäller främst att installera brandvarnare i källaren, skyltar för nödutgång och även brandsläckare.
  • Avloppsrensning. Vi kommer tittare närmare på att få in en leverantör som rensar avloppen för oss. Detta kommer ske till vintern eller början på nästa år.
  • Byte av papperskorgar. Idag kan skräp som finns i de papperskorgar som är på gården flyga ut när det blåser hårt. Det ser inte bra ut och ger en dålig bild av gården. Vi ska se om vi kan byta dem mot korgar som har lock .