Avgift för andrahandsupplåtelse

Från och med 2019 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsupplåtelse enligt stadgarna §18. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp, för 2019 är det 4650 kr årligen.

Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdag 8 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Lönngatan 60, styrelserummet i källaren

Dagordning § 22 i stadgarna

s) Av styrelsen hänskjutna frågor

Stadgeändring
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014, version 2016:1.

Ändring av stadgarna kräver två stämmobeslut. Detta är det andra stämmobeslut. Föreslagna stadgar antogs vid förra årsstämma 2017-05-11.

Föreslagna stadgar: Förslag stadgar Brf Grängeshus 2017

Välkomna!

Styrelsen

Frågor till styrelsen/föreningen

Styrelsen träffas sista torsdagen i varje månad. Har du frågor eller förslag till styrelsen, eller vill du bara hälsa på? Du är välkommen innan mötet i styrelserummet i källaren mellan 18:30 – 19:00. Det går också bra att mejla förslag eller frågor till brfgrangeshus@gmail.com eller kommentera på denna post.

Följande kvällar kan du träffa styrelsen 2018

25 januari 18:30
22 februari 18:30
29 mars 18:30
26 april 18:30

 

 

Ny portkod

Styrelsen kommer att byta kod till grindarna söndag 5  juni. Se även meddelanden vid entré-dörrarna.

Saknar du koden? Fråga din granne eller kontakta styrelsen. Kom ihåg att inte lämna ut koden till obehöriga.