Extrastämma och informationsmöte 11 december

Datum: Tisdagen 11e december
Tid: 18:30
Plats: Styrelserummet i källaren

Medlemmarna i BRF Grängeshus kallas härmed till extra föreningsstämma för fyllnadsval och informationsmöte angående avgiftshöjningar, renovering och framtid.

Kallelsen har delats ut i alla brevlådor

Avgiftshöjning 2019 – 8 %.