Byte av portkod

Styrelsen kommer att byta kod till grindarna måndag den 13 juni klockan 07.00. Se även meddelanden vid entré-dörrarna.

Saknar du koden? Fråga din granne eller kontakta styrelsen. Kom ihåg att inte lämna ut koden till obehöriga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *